ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่น

บริการใหม่ของเพย์โซลูชั่น Alipay และ WeChat Pay

บริการใหม่ของเพย์โซลูชั่น Alipay และ WeChat Pay

25 ต.ค. 2561

47ac6ab8-7fff-3cd9-4632-d51bb0fa6fda">

เรียน สมาชิกร้านค้าเพย์โซลูชั่น


บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ  มีการเปิดตัวบริการใหม่ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินของลูกค้าและสามารถเพิ่มยอดขายของท่านได้ บริการใหม่ ได้แก่


  • ระบบการโอนเงินด้วย Alipay

  • ระบบการโอนเงินด้วย WeChat Pay


โดยเพย์โซลูชั่นจะดำเนินการเพิ่มช่องทางดังกล่าวให้ร้านค้าสมาชิกใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับร้านค้าสมาชิกใดที่ประสงค์ขอเปิดใช้บริการโอนเงินด้วย Alipay และ WeChat Pay  

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เปิดใช้งาน แจ้ง MerchantID และส่งอีเมล support@thaiepay.com  


ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ