ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่น

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ทำการ และที่อยู่ใบกำกับภาษี

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ทำการ และที่อยู่ใบกำกับภาษี

25 มิ.ย. 2561

5a1b47c9-3699-79f8-18b7-cb5f8c62facf">

เรียน ร้านค้าสมาชิก บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด


บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด (ไทยอีเพย์) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯได้ทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ เนื่องจากต้องการขยายงานและเพิ่มพื้นที่ทำงาน


และขอแจ้งสำหรับร้านค้าสมาชิกประเภท นิติบุคคล ท่านสามารถออกใบกำกับภาษี ของเดือนมิถุนายน 2561 ตามที่ตั้งสำนักงานใหม่ ดังนี้

 

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ อาคาร เอ ชั้น 31  ยูนิต เอ3103-เอ3105 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


สามารถติดต่อทีมงานไทยอีเพย์ ได้ที่เบอร์ 02-5152324 หรืออีเมลมาที่ support@thaiepay.com


จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด (ไทยอีเพย์)


ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ