ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่น

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท

04 ต.ค. 2559

ิษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์เดิม
0 2541 4100 กด 2

หมายเลขโทรศัพท์ใหม่
0 2515 2324
กด 1 สำหรับ ฝ่ายบริการลูกค้า
กด 2 สำหรับ ฝ่ายขาย
กด 3 สำหรับฝ่าย พัฒนาธุรกิจ
กด 4 สำหรับ ฝ่ายบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด
www.thaiepay.com

ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ