ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่น

แจ้งทำการปิดบริการ Payment Gateway ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ

แจ้งทำการปิดบริการ Payment Gateway ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ

01 ส.ค. 2559

br>

เรียน ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน
เรื่อง แจ้งทำการปิดบริการ Payment Gateway ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ วันที่ 5 สิงหาคม 2559

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ขอแจ้งทำการปิดบริการระบบ Payment Gateway เป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ
ในเช้ามืดวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 01:40 น.- 04:05 น. รวมเป็นเวลา 2.25 ชั่วโมง

ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าผู้ถือบัตรจะไม่สามารถทำรายการบนร้านค้าในระบบ Payment Gateway ของบริษัทฯ ได้
โดยบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด

ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ