Welcome to THAIEPAY!   a leading website which offers you all inclusive

E-Commerce system. THAIEPAY has divided services into 2 main types as indicated below.

News & Promotions

ช่องทางใหม่ ในการรับชำระเงินออนไลน์ของ บริษัท เพย์โซลูชั่น

ช่องทางใหม่ ในการรับชำระเงินออนไลน์ของ บริษัท เพย์โซลูชั่น

15 ม.ค. 2558

p;                                  

ไทยอีเพย์ ผู้ให้บริการ รับชำระเงินออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2003 เป็นเวลากว่า 10 ปี ตอนนี้ไทยอีเพย์ ภายใต้การบริหารของ เพย์โซลูชั่น ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น และมีการเพิ่มช่องทางการชำระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวก สบาย ให้กับผู้ใช้งาน  ทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จึงมีการพัฒนาระบบ และเพิ่มช่องทางการชำระเงินเพิ่มเติม ดังนี้

 1. บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตร วีซ่า (Visa card)

 2. บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตร มาสเตอร์ การ์ด (Master card)

 3. บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตร อเมริกัน เอ็กเพลส (Amex)

 4. บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตร เจซ๊บี (JCB)

 5. บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตร ไชน่า ยูเนี่ยน เพย์ ( Union Pay)

 6. ระบบผ่อนชำระเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย

 7. ระบบผ่อนชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 8. ระบบ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ( Counter Service)

 9. ระบบ ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ ของห้าง BigC, Tesco Lotus, Pay@Post, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ + ATM, JustPay, mPay 

 10. รองรับการชำระเงินด้วยระบบ Paypal

Other News & Promotions