ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่น

แจ้งทำการปิดบริการระบบรับชำระเงินชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ Pay Social (Pay.sn) l Notice of Temporary Closing for Payment Gateway System Maintenance : Pay Social Service (Pay.sn)

แจ้งทำการปิดบริการระบบรับชำระเงินชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ Pay Social (Pay.sn) l Notice of Temporary Closing for Payment Gateway System Maintenance : Pay Social Service (Pay.sn)

19 ก.ค. 2562

a6e521b7-7fff-95c1-80d4-cd7002f63323">

แจ้งทำการปิดบริการระบบรับชำระเงินชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ Pay Social (Pay.sn)


เรียน ร้านค้าสมาชิก บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด


บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทฯ) ขอแจ้งทำการปิดบริการระบบ Payment Gateway เป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 18:00 น. - วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 18:00 น. 


ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าผู้ถือบัตรจะไม่สามารถทำรายการชำระเงินทุกช่องทางบนร้านค้าที่ใช้งานบริการ  Pay Social ของ เพย์ โซลูชั่น เป็นการชั่วคราว


โดยบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 


จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  

ขอแสดงความนับถือ 

ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ