ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ข่าวสารและโปรโมชั่น

ผู้ให้บริการแจ้งปรับปรุงช่องทาง Internet Banking

ผู้ให้บริการแจ้งปรับปรุงช่องทาง Internet Banking

04 ก.ค. 2562

852f69fc-7fff-2193-40e9-d9b3e2a0d36e">

เรื่อง  ผู้ให้บริการแจ้งปรับปรุงช่องทาง Internet Banking


เรียน ร้านค้าสมาชิก เพย์โซลูชั่น


เพย์โซลูชั่นขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางระบบได้รับการแจ้งจากผู้ให้บริการ Internet Banking เรื่องการขอปิดให้บริการระบบชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบกับระบบ Internet Banking ในช่วงเวลาของการดำเนินการและจะผลให้ลูกค้าไม่สามารถทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการได้ 


ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงระบบ ในช่วงเวลาดังนี้


ช่วงเวลาปิดระบบ 

  • วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 

  • ตั้งแต่เวลา 01:00 น. ถึง เวลา 05:30 น. 

ผลกระทบ 

ข่าวสารและโปรโมชั่นอื่นๆ