ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ไทยอีเพย์!! ผู้นำในด้านการให้บริการระบบอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร

ซึ่งเราจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบบริการหลักๆ ดังนี้

ตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อ

โปรดกรอกหมายเลขการสั่งซื้อและอีเมลของคุณลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อตรวจสอบดูสถานะการสั่งซื้อและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  • -
    (ตัวอย่าง 000111-123456 หรือ 000222-12345678)
คุณสามารถดูหมายเลขการสั่งซื้อได้จากหัวข้ออีเมลยืนยันการสั่งซื้อที่คุณได้รับ คุณสามารถดูหมายเลขการสั่งซื้อได้จากหัวข้ออีเมลยืนยันการสั่งซื้อที่คุณได้รับ